علامه مصباح تأکید کرد: باید بسنجیم که در شرایطی که صدها سایت در حال شبهه افکنی در مورد اعتقادات،‌ اصل وجود خدا و غیره هستند، جامعه ما و بخصوص نسل آینده، به چه بخشی از معارف دینی احتیاج دارند و چه خطراتی بیشتر‌ آن‌ها را تهدید می کند.


ادامه مطلب ...