تعرف دلالت

وقتی صدای مؤذن را می‌شنویم بدون تردید می‌فهمیم که وقت نماز است یعنی صدای مؤذن دلالت بر وقت نماز دارد (مدلول). به عبارت دیگر هر چیزی که هنگام آگاهی از آن ذهن انسان را به چیز دیگری منتقل نماید دال و شیء دیگر را مدلول گویند و این ویژگی دال را دَلالت گویند. و به اصطلاح دلالت یعنی اینکه «شیء به گونه‌ای باشد که از علم به یک شیء علم دیگری به وجود آید». 


ادامه مطلب ...