کانَ: مى‏فهماند که در زمان گذشته اسم به خبر متّصف شده، مثل «کانَ النّاسُ اُمَّةًواحِدَةً»


ادامه مطلب ...