اسم جنس جمعی و فردی

اسم جنس:

*اسم جنس اسمی است که دلالت برماهیت و حقیقت و  جنس نماید صرف نظر از یکی بودن یابیشتربودن آن و برای همین آنرا اسم جنس نیز می گویند و با افزودن (هً)(منظور« تاء وحدهً »است)  یا (ی) از آن مفرد می سازند. مانند: شجر: شجرهً/ جُند: جندی-رَجلٌ تَمر- حِنطه{حیوان} « تُفّاح : سیب » / « رُمّـان : انار » / زیتون / بُرتُقال /«  نَجم : ستاره » /  « ورق : برگ  »  

مثلاً « تُفّـاحهً » یعنی « یک سیب » . پس « تُـفّـاح » را می شود به هر دو صورتِ مفرد یا  جمع دانست . یا کلِمْ که اسم جنس جمعی است و مفردش می شود کلمهً
تفاوت اسم جنس جمعی با فرد:اگر اسم جنس  به ماهیات متعدد یعنی سه تا یا بیشتر دلالت کند به آن اسم جنس جمعی  گفته می شود مثلا کلم اسم جنس جمعی است (به اسم و فعل و حرف دلالت دارد) ولی به ماهیت واحد همچون کلمه «اسم» به تنهایی یا هر کدام از کلمه های فعل و حرف به صورت جداگانه دلالت کند اسم جنس فردی است. ص47 ذهنی

/ 1 نظر / 496 بازدید
مسعود

دوریت را چه کنم ای سراپا همه راز ؟ ای سرا پا همه ناز ؟ به که گویم غم خویش ؟ به گل پرپر یاس ؟ تو بگو گریه کنم یا نکنم ؟ دوریت را چه کنم ؟ ‌ ‌‌