# شرط

ادات شرط:

  اِنْ : اگر    مَنْ: هرکس مَا: هرچه مَهْما: هرگاه   مَتی: هروقت یفما:هرگونه اَینما: هرجا أنَّی(انّا): هرجا حیثُما:هرجا ..............................»اِن تنصُرْ اَنصُرْ   «اگر یاری کنی، یاری می ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 4632 بازدید