# ضَمیرُ_الفَصل

ضَمیرُ الفَصل

                                                                      ضَمیرُ الفَصل این جمله را ترجمه کنید . « الـعاقِـلُ الّذی یَستَـفیدُ مِن الـتـَّـجارِب . »      کدام ترجمه درست است ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 127 بازدید