ادات نصب فعل مضارع

أنْ: اینکه.......»أن یذهبَ ( اینکه برود)

لَنْ :‌ هرگز نـ ........»لَنْ یَضرِبُوا ( هرگز نمی زنند)

کَیْ : برای اینکه........»کَیْ یَخرُجا ( برای اینکه خارج شوند)

إذَنْ : در این هنگام.........»إذَنْ أجلِسَ ( در این هنگام می نشینم)          

     اینها علاوه بر نصب مضارع آنرا به مستقبل(آینده )‌می برند                  

        (‌لِاَن و حتی و اَن نیز فعل مضارع را منصوب می کنند)  

/ 0 نظر / 197 بازدید